TED Tam Eğitim Bursu Şartnamesi

                           

SINAVI DÜZENLEYEN KURUM

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU/LİSESİ

SINAVIN KONUSU

BURSLULUK SINAVI

SINAVIN AMACI

TED tarafından başarılı ve maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin belirlenmesi

TÜRÜ

Sınav

HEDEF KİTLE

Ülke genelindeki maddi durumu yetersiz 4, 5 ve 8.sınıf öğrencileri

SINAV TAKVİMİ

Sınav başvuruları 11.02.2018 tarihinde sona erecek olup, bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

Sınav 24.02.2018 tarihlinde saat 10.00’da tek oturum halinde düzenlenecektir.

KATILIM ŞARTLARI

Başvuracak öğrencilerin;

·         T.C. vatandaşı olması,

·         2017-2018 öğretim yılında 4,5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,

·         Öğrencinin “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” not ortalamasının en az 85 olması,

·         Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması.(Ailenin aylık toplam geliri en fazla brüt asgari ücret *2,25 yaklaşık 4000 TL olabilir.)

·          TED Okullarından herhangi birinde öğrenci olmaması, istenmektedir.

Katılmak isteyen öğrenciler www.ted.org.tr veya http://burs.ted.org.tr/burs-basvurusu/basvuru-formu/ adresinden başvuru yapabilirler.

  Ülke genelinde yer alan resmi/özel ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin tamamı başvurabilir. Bu okullar dilediği kadar öğrenciyi sınavımıza yönlendirebilir.

11 Şubat 2018 tarihinden itibaren başvuru kabul edilmeyecektir.

(TED Ankara Koleji için) Sınavda başarı gösteren öğrencilerin burs verilecek öğrenci sayısından fazla olması halinde, ikinci bir sınav düzenlenecektir.

BURSUN KAPSAMI/MİKTARI

Bursun kapsamı eğitim ücretlerinin, servis ücretlerinin, yemek giderlerinin, giyim giderlerinin, kitap-kırtasiye harcamalarının ve harçlıklarının karşılanmasıdır.

Ancak TED Karabük ve TED Polatlı Kolejleri için, Bursun kapsamı eğitim ücretlerinin, servis ücretlerinin, yemek giderlerinin, giyim giderlerinin, yatılı okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin kitap-kırtasiye harcamalarının ve harçlıklarının karşılanmasıdır.

BURSUN SÜRESİ

Lise öğrenimlerinin sonuna kadar

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI

Azami 5 öğrenci

BURSUN KESİLECEĞİ DURUMLAR                   

·         Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi ve benzerlerinden burs alması

·         Öğrencinin sınıf tekrarı yapması

·         Öğrencinin yılsonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması

·         Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 3 ve altında not bulunması,

·         Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması

·         Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi

·         Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması

·         Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mücbir mazeret göstermeksizin katılmaması halinde burs kesilir.

·         Öğrencinin burs almaktan ya da kendisine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi

·         Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta devam etmemesi

·         Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler

·         Öğrenci ve/veya Veli/Vasi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde burs kesilir.

 

 

Bu duyuru 21.12.2017 tarihinde yazılmıştır ve 1969 defa okunmuştur.