PDR

 

 

 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Rehber öğretmenlerden oluşan kadrosuyla öğrencileri okula alıştırma(oryantasyon), onları tanıma, izleme çalışmalarını ve psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme, mesleki rehberlik hizmetlerini Ana Okulu, İlkokul, Ortaokul ile Lise seviyesinde yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte ve çalışmalarında gelişmiş rehberlik modellerinden yaralanmaktadır.

-gizlilik

-gönüllülük

-süreklilik

-kişi haklarına saygı

-bireyin değerliliği

-bireyin özerkliği

-İlgili kişilerle işbirliği

Bu ilkeler doğrultusunda iki rehber öğretmen ve bir psikolog ile etkinliklerini sürdüren servisimiz; çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLANLAR:

1.Sınıf öğrencilerimize:

- Sene başında oryantasyon programı

- Bir insan resmi çiz uygulaması

-Karakter Eğitimi uygulaması

2.Sınıf öğrencilerimize:

-   “ Kimi seçersiniz?” uygulaması

-  Kişisel sınırlarını korumanın önemi uygulaması

-  Karakter Eğitimi uygulaması

3. Sınıf öğrencilerimize:

-  Otobiyografi uygulaması

-  “ Kime göre ben neyim? “ uygulaması

-  Kişisel sınırlarını korumanın önemi uygulaması

Karakter Eğitimi uygulaması

4. Sınıf öğrencilerimize:

-  Cümle tamamlama uygulaması

- Öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğunu fark etme uygulaması

- Öfkesini uygun yollarla ifade etmeyi öğrenme uygulaması

- Zorbalıkla karşılaştığımda baş etme yollarını kullanma uygulaması

Karakter Eğitimi uygulaması

VELİLERE YÖNELİK OLANLAR:

-  Tüm velilerimizle randevulu bir biçimde görüşmeler yapılmaktadır.

-  1. Sınıflara Ana- Baba Eğitimi ve Ödev yapma sorumluluğu

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSİ UYGULAMASI

Okulumuzda iki ayda bir yapılan toplantılarda öğrencilerin her türlü sorunları konuşulup tartışılmakta, okul yönetimiyle paylaşılmakta ve çözüm önerileri üretilmektedir.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Her yılın başında öğrencilerimiz ilgi ve istekleri doğrultusunda kulüplere yönlendirilmektedir ve kulüp çalışmaları organize edilmektedir.