İnsan Kaynakları

 
 

Türk Eğitim Derneği İnsan Kaynakları Sistemi
 

AÇIKLAMALAR

Lütfen Başvuru formunu doldurmadan önce aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

 

 1. Türk Eğitim Derneği İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi sürekli açık bir sistemdir.
 2. Her yıl öğretmen alım tarihleri duyurusu web sitesi üzerinden yapılır.
 3. Başvurularda fotoğraf olması zorunludur. Eklenen fotoğraf “.jpg” formatında olmalı ve dosya büyüklüğü 70 KB’tan küçük olmalıdır.
 4. Öğretmen ve uzman başvurularının, http://ik.ted.org.tr web sayfası üzerinden İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Şahsen, faks, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.
 5. Öğretmen olarak başvuru yapan adayların değerlendirmeye alınabilmeleri için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları”nı düzenleyen 07/07/2009 Tarihli 80 Sayılı Kurul Kararı ve 80 Sayılı Kararın Ek Çizelgesi’nde belirlenen niteliklere sahip olmaları gerekir.
 6. Bilgilerde yanlış beyanda bulunulması durumunda, yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
 7. Aday başvuruları, adayların başvuru yaparken verdikleri e-posta adreslerine kullanıcı şifresi gönderildiğinde geçerli olacaktır.
 8. Resmi okul, özel okul veya dershanelerdeki toplam deneyimi TED Genel Merkezi tarafından belirlenen sınırın altında olan öğretmenler yazılı sınava alınırlar (İngilizce öğretmenleri dışındaki branşlar). Deneyimin hesaplanmasında, eğitim fakültesi mezunları için lisans mezuniyet tarihi, eğitim fakültesi dışındaki bir fakülteden mezun olan adaylar için formasyon alma tarihi ve yalnızca fiili olarak öğretmenlik yapılan süreler dikkate alınır. Resmi okul, özel okul veya dershanelerde öğretmenlik dışındaki görevlerde geçen süreler öğretmenlik deneyimi olarak sayılamaz.
 9. İngilizce ve Almanca öğretmenleri dışındaki branşlardaki öğretmenlere yazılı sınavda, eğitim bilimlerinde gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, rehberlik, eğitimde program geliştirme, öğretimde planlama, eğitimde ölçme ve değerlendirme ve sınıf yönetimi alanlarında sorular sorulur. Ayrıca Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi sınıf öğretmenlerinin gireceği yazılı sınavda alan soruları da yer alır.
 10. Tüm İngilizce ve Almanca öğretmenlerinin yazılı sınava girmeleri gerekmektedir. İngilizce ve Almanca öğretmenlerinin katılacağı yazılı sınavda, alan bilgisi ile ilgili sorular yer alır.
 11. Öğretmenlerden, resmi okul, özel okul veya dershanedeki toplam deneyimi TED Genel Merkezi tarafından belirlenen sınırın üzerinde olanlar, yazılı sınava alınmadan, doğrudan mülakata davet edilir (İngilizce ve Almanca öğretmenleri dışındaki branşlar). Davetler e-posta yoluyla yapılır.
 12. Yazılı sınava giren adaylar, ihtiyaca bağlı olarak, puan üstünlüğü esasına ve okul tercihlerine göre mülakata davet edilirler. Bu durumda, her bir alandan mülakata davet edilecek adaylar için taban puanlar, yazılı sınav sonuçlarına göre ve alan bazında belirlenir.
 13. Başvurunuzda cep telefonu numaranızın ve e-posta adresinizin eksiksiz doldurulması gerekir. İletişim bilgilerinin geçersiz olması ya da eksik olması nedeniyle ulaşılamayan adayların başvuruları sistemden silinir.
 14. TED Ankara Koleji ve TED İstanbul Koleji için öğretmen, uzman ve yönetici istihdamı bu okullarımız tarafından yapılır. Bu okullarımıza başvuru yapmak isteyen adayların, TED Ankara Koleji ve TED İstanbul Koleji’nin web sayfaları üzerinden başvuru yapmaları gerekir.
 15. 2012–2013 ders yılında TED Okulları’nda görev yapmak için TED İnsan Kaynakları Sistemine başvuru yapmış olan adaylardan;
  • Mülakata davet edilmiş ve mülakat sonucu “olumlu” olarak bildirilmesine karşın, boş pozisyon olmaması nedeniyle istihdam edilememiş olan adayların, 2 yıl boyunca tekrar sınava ve/veya mülakata girmelerine gerek yoktur. İhtiyaç olması durumunda kendileri ile irtibata geçilir.
  • Yazılı sınava girmiş olup, ancak düşük puan alınması veya ihtiyacın karşılanmış olmasına bağlı olarak mülakata davet edilmeyen adaylar, istemeleri halinde TED İnsan Kaynakları Sistemi üzerinden önceki başvurularını iptal edip tekrar başvuru yaparak yazılı sınava girebilirler.
  • Mülakata alınmış ve mülakat sonucu “olumsuz” olarak bildirilen İngilizce ve Almanca öğretmenleri dışında kalan adaylar, sınava girdikleri yıldan itibaren iki yıl süreyle TED İnsan Kaynakları Sisteminde değerlendirmeye alınmaz; tekrar yazılı sınava ya da mülakata giremezler.
  • Yazılı sınavı ve mülakatı “olumsuz” olarak değerlendirilen İngilizce ve Almanca öğretmenlerinin bir sonraki öğretmen alım döneminde de tekrar başvuru yapmaları halinde başvuruları değerlendirmeye alınır.
 16. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme uzmanları sınava alınmadan, doğrudan mülakata davet edilir.

Başvuru formunun gönderilmiş olması nedeniyle kurumumuz herhangi bir taahhütte bulunmuş sayılamaz.
Başvurular gizli tutulacaktır.
Başvurularla ilgili sorularınıziçin aşağıdaki iletişim adresini kullanabilirsiniz.....
E-posta : ik@ted.org.tr

Applicants of native speakers of foreign languages must submit their CV/Resume and cover letter to

native@ted.org.tr

                                                                                                                                                                                                                                         Sıkça Sorulan Sorular