KURUMSAL

 

31 Ocak 1928 tarihinde kurulan Türk Maarif Cemiyeti 1934 yılında Atatürk önderliğinde Türk Eğitim Derneği adıyla Türk Milli Eğitimi'ne yurt düzeyinde yayılan şubeler aracılığıyla yurtlar, özel okullar ve kolejler açar. Var olanların yararlı oldukları görüldükçe yenileri açılır. TED Zonguldak Koleji Vakfı Özel Lisesi, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden sonra kurulan ikinci Türk Eğitim Derneği okuludur. Türk Eğitim Derneği Zonguldak Şubesi'nce tesis edilen Zonguldak Koleji 20 Ekim 1958 yılında saat 14.30 da açılmıştır. Ereğli Kömürleri İşletmesine ait olan "Le Fevre'nin" evi olarak bilinen köşk tamir ve restore edilerek Amerika'daki benzerlerini kıskandıracak bir güzelliğe kavuşturulmuş ve koleje kazandırılmıştır. Türk Eğitim Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Halit GÜNER açılış konuşmasını yapmış, Zonguldak Valisi Turgut EĞİLMEZ de bir konuşma yaptıktan sonra kurdeleyi keserek dershanede toplanan öğrencilere ilk dersi vermiştir.

 

Böylece Cumhuriyetçi, laik, çağdaş, Atatürkçü çizgide olan TED Zonguldak Koleji Vakfı Özel  Lisesi, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesinden sonra kurulan ikinci Türk Eğitim Derneği okulu olarak 20 Ekim 1958 yılında öğretime başlamıştır. İlköğretim kısmı ise 1984–1985 öğretim yılında eğitim ve öğretime geçmiştir. Okulumuz, nitelikleri ölçüsünde resmi okullarımıza paralel, devletin gözetim ve denetiminde eğitim hizmeti veren bir kurumdur. Velilerimiz, yabancı dille öğretim yapan okulumuzda çocuklarını okutma olanağı bulurken vakıf ve derneklerimizde görev alarak eğitim dünyamıza gönüllü kişiler olarak katkıda bulunmaktadır. Okulumuzdan mezun öğrenciler, aldıkları nitelikli eğitimle üniversiteye, istedikleri fakültelere sorunsuz girebilmekte, bizlere haklı bir gurur payı kazandırmaktadır. 

 

54 yıldır en iyisini verebilmenin onurunu taşıyan TED Zonguldak Koleji kuruluşundan bu yana eğitimde öncü kimliğini devam ettirmektedir. 2000'li yıllarda da TED Zonguldak Koleji Atatürkçü ve çağdaş olma kimliğinden ödün vermeyecektir. Okulumuzu araç–gereç, kütüphane, müzik, resim spor salonları yönünden nitelik olarak daha üstün duruma getirme çabalarımız sürüyor. Tüm bunlar gerçekleştirilirken tek bir amacımız vardır; kendine güvenen, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümseyen, birden fazla dili işlevsel olarak kullanan, çağdaş bilgilerle donanımlı, bilinçli düşünen, ülkesine ve dünyaya yararlı bir nesil yetiştirerek başarılarımızı sürdürmek, dahası üstüne çıkmaktır.