Kütüphane

   

   Kütüphaneler eğitim ve öğretim programlarını destekleyici her türlü bilgiyi bünyesinde barındıran, dâhil olduğu öğretim kademesinin amaçlarının gerçekleşmesine dinamik bir şekilde katılan, öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı birimlerdir.