Matematik

                                 

                                                                                                                                   

 

     MATEMATİK EĞİTİM PROGRAMI
 
Matematik insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. İnsanın doğru düşünmesi, gerçeği   görmesi demektir. Analiz ve sentez yapabilme gücü verir, kısaca Matematik bir yaşam biçimidir. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Bizler Matematik öğretmenleri olarak;
 
Öğrencilerimizin mantıklı düşünüp, iletişim kurabilmelerine
Örüntüleri, ilişkileri ve genelleme yapabilme yeteneğini geliştirmeye
Temel ilişkileri bularak bir problemi çözebilmelerine
Özgün düşünebilme ve araştırabilmelerine
Özel kavramları kesin olarak genelleyebilmelerine
Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirmelerine
Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve usavurma alışkanlığı geliştirebilmelerine
Açık ve kesin anlatım gücü kazanmalarına
Yeni düşünceleri kabule hazır olmalarına                                                                     
   
 yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. Bu süreçte başrolü oynayan tabi ki öğrencidir. 
 
Amaç haline getirdiğimiz bu becerileri öğrencilerimiz harmanlayıp başarıyı yakalamaktadır. Gerek üniversiteyi kazanma yüzdeleri,  gerek katıldıkları forumlardaki başarıları bunun somut  bir göstergesidir.
 
Amaç haline getirdiğimiz bu becerileri öğrencilerimiz harmanlayıp başarıyı yakalamaktadır. Gerek üniversiteyi kazanma yüzdeleri,  gerek katıldıkları forumlardaki başarıları bunun somut  bir göstergesidir.
 
Derslerin ve konuların özelliğine göre akıllı tahta, projeksiyon, Matematik/Geometri görsel malzemeleri, powerpoint sunumları kullanılmaktadır.
 
Dersler, öğrenci merkezli, öğrenci katılımı esaslı aktif öğretim biçiminde işlenmekte, dersin sonunda basitten zora gidecek şekilde bol miktarda klasik soru ve test sorusu çözmek ve çözdürmek kaydıyla öğrencilerin hem problem çözme yeteneği geliştirilmekte,  hem de üniversite sınavlarına hazırlanmaları sağlanmaktadır.
 
Öğrencilere her konunun sonunda, öğrencilerin sınıf ve seviyeleri göz önünde bulundurularak çalışma soruları verilmekte ve   takibi yapılmaktadır. Teneffüs aralarında ve öğle tatilinde öğrencinin yapamadığı sorular çözülerek eksikleri tamamlanmaktadır. 
 
Her öğrenci bir dersten dönem ödevi alır ve Nisan ayı içinde ödevini ilgili öğretmene teslim eder. Dönem ödevleri üzerinde  hassasiyetle durulmakta, aldıkları ödev konularını öğrenme düzeylerini görmek ve özgüvenlerini kazandırmak için yılsonunda  öğrencilere ödevlerinin sunumları yaptırılmaktadır.
 
MEB’in belirlediği yıllık ders planlarının ve haftalık ders saatlerinin dışında her sınıfa yönelik etüt çalışmaları düzenlenerek,  öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olunur.
 
Okul idaresinin planladığı program dahilinde, mevcut üniversite sınavı formatında deneme sınavları yapılmakta ve sonuçları zümrede değerlendirilmektedir. 12. sınıflara yönelik etüt saatlerinde, tespit edilen eksik konularda geri besleme yapılmaktadır.
 
Lise öğrenimi süresince Geometri derslerinde,  analitik ve vektörel yaklaşımlar esas alınarak, öğrencilerimizin görüş alanlarını ve görsel yeteneklerini geliştirmeleri sağlanır.