PDR

 

 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Rehber öğretmenlerden oluşan kadrosuyla öğrencileri okula alıştırma(oryantasyon), onları tanıma, izleme çalışmalarını ve psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme, mesleki rehberlik hizmetlerini Ana Okulu, İlkokul, Ortaokul ile Lise seviyesinde yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte ve çalışmalarında gelişmiş rehberlik modellerinden yaralanmaktadır.

-gizlilik

-gönüllülük

-süreklilik

-kişi haklarına saygı

-bireyin değerliliği

-bireyin özerkliği

-İlgili kişilerle işbirliği

Bu ilkeler doğrultusunda iki rehber öğretmen ve bir psikolog ile etkinliklerini sürdüren servisimiz; çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektir.

BİREYSEL GÖRÜŞMELER :

 • Öğrencilerimiz istedikleri zaman Rehberlik Servisinden randevu alarak görüşmeye gelmektedirler.
 • Bireysel görüşmelerde amacımız öğrencinin kişisel, eğitsel ve mesleki sorunlarını onun yerine çözmek değil; ona bunları çözebilme becerisi kazandırmaktır.
 • Görüşmelerimizde bireye ait bilgiler tamamen gizli kalmaktadır.

VELİ  GÖRÜŞMELERİ :

 • İsteyen her velimiz ihtiyaç duydukları zaman bir gün öncesinden   randevu alarak Rehber Öğretmenimizle görüşme yapmaktadır.
 • Görüşmelerin içerikleri her öğrenciye göre farklılaşmaktadır ve gizlilik esastır.

VELİ BROŞÜRLERİ :

 • Her veli toplantısında ve gerek duyulduğunda velilerimizle rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı broşürler paylaşılmaktadır.

GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ :

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi her hafta tüm sınıf düzeyleri için ayrı ayrı grup rehberliği etkinlikleri düzenler ve bu etkinlikler rehberlik saati içinde ya sınıf rehber öğretmeni tarafından, uzmanlık gerektiren durumlarda da rehber öğretmenin kendisi tarafından öğrencilerimize sunulur. Bu etkinliklerden bazı örnekler:

 • Ergenlik Dönemi ve sorunları
 • Etkin Çalışma Yöntemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Sağlıklı İletişim Kurma Yolları… vs.

 

YENİ DURUMA UYUM ÇALIŞMALARI ( ORYANTASYON )

 • Özellikle okulumuza yeni gelen öğrencilerimiz ve her yılın başında tüm sınıf düzeylerimiz kılık- kıyafet, ödül- disiplin, sınıf geçme- sınav yönetmelikleri hakkında bilgilendirilirler.
 • Öğrenci ve velilerimizin yeni durumlara kolay uyum sağlayabilmeleri için Rehberlik Servisimiz, değişen her yönetmeliği kitapçık haline getirerek öğrenci ve velilerimizi bilgilendirmektedir. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalardan bazı örnekler:

 

 • Ortaöğretim Kurumları Yeni Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Kitapçığı
 • Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
 • Ders Seçimi Kitapçığı 

DERS  SEÇİMİ:

9. Sınıf öğrencilerine ders seçimleri için:

 • Kendini Değerlendirme Envanteri uygulayarak ve bunun sonuçlarını velilerimizle paylaşarak,
 • Ders seçimi anketi uygulatarak,
 • En az bir bireysel görüşme yaparak,
 • Temel Yetenek Testi uygulayarak,
 • Seçmeyi planladıkları derslerin üniversite bölümüyle bağlantılarını fark ettirerek,
 • Velisiyle birlikte son bir görüşme yapıp, yaşamlarındaki en önemli kararlarını doğru vermelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 KARİYER GÜNLERİ – MESLEK TANIMA STAJI – İŞYERİ ZİYARETLERİ:

    Öğrencilerin meslek seçimi sürecinde yardımcı olmak amacıyla okulumuzda dönüşümlü olarak kariyer günleri ve meslek tanıma staj programı uygulanmaktadır. Kariyer günleri kapsamında okulumuza çeşitli meslek elemanları davet edilerek meslekler hakkında bilgi alınmakta; meslek tanıma staj programı kapsamında ise öğrencilerimiz çeşitli meslek çalışanlarıyla bir iş gününü beraber geçirmektedirler. Bazen de meslek tanıtım çalışmaları kapsamında işyeri ziyaretleri düzenlenmekte, meslek elemanları çalıştıkları ortamda öğrencilerimiz tarafından gözlemlenebilmektedir

ÜNİVERSİTE TANITIMLARI :

 • Servisimizin üniversitelerden talep ettiği tanıtım broşür ve CD ler öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır.
 •  Her yıl öğrencilerimize uygulanan anketler sonucunda belirlenen üniversitelere tanıtım gezileri düzenlenmekte ve ayrıca bazı üniversitelerle işbirliği yapılarak okulumuzda tanıtım programları düzenlenmektedir.

ÖSYM İLE İLGİLİ HİZMETLER:

 • 12. Sınıf öğrencilerinin YGS ve LYS başvuruları yapılmaktadır.
 • Üniversite sınavına giren öğrencilerimizin üniversite ve yükseköğrenim programları tercihlerini yaparken isabetli, sağlıklı kararlar vermeleri için hizmet sunan rehberlik servisi, öğrencilerin sınavda elde ettikleri puan, başarı sıralaması gibi çok yönlü kriterleri dikkate alarak öğrencilerimizin yerleşme olasılığı bulunan programlarla ilgili bilgi vermekte; aynı zamanda bireysel görüşme ile de öğrencilerin kişilik özellikleri, beklentileri, sosyal yapıları ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda alternatifler üzerinde düşünmelerini sağlayarak en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmaktadır.

DEMOKRASİ EĞİTİMİ  VE OKUL MECLİSİMİZ

    Rehberlik Servisimiz öğrencilerimizi okul yönetiminde aktif hale getirmek ve ihtiyaçlarını dile getirmelerini sağlamak amacıyla Okul Meclisi çalışmalarını organize etmekte ve yürütmektedir. Her ay bu meclis rehber öğretmen gözetiminde toplanmakta ve öğrenci sorunlarına çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.

    Meclisin oluşumu tamamen demokratik seçim yoluyla yapılmakta Meclis Başkanı seçiminde tüm lise öğrencilerimiz gizli oy kullanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz küçük bir seçim deneyimi yaşamaktadırlar

SUNUMLAR :

    Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz tüm öğrenci ve velilerimizi kapsayan genel konularda sunumlar yapmaktadır:

 • Ders Seçimi
 • Üniversite Sınavı
 • Etkin Çalışma Yolları… vb

PANO ÇALIŞMASI :

    Her ay belli konular dahilinde rehberlik panosu hazırlanmakta; bu pano aracılığıyla bilgilendirme ve duyurular yapılmaktadır.

REHBERLİK BİRİMİNDE UYGULANAN TEST VE ENVANTERLER:

 • Problem Tarama Testi
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Temel Yetenekler Testi 9-11
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Sınav Kaygısı ölçeği
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Sosyometri
 • Burdon Dikkat testi
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Otobiyografi… vb

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ :

   Her yılın başında öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun kulüp seçimi yapabilmeleri için “Kulüp Tanıtım Günü “ düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz, kulüplerin hazırlamış olduğu stantları gezerek kendilerine uygun olan kulübü seçmektedirler.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI:

Tüm öğrencilerimiz yılda en az 15 saat istedikleri alanda toplum hizmeti çalışması yapmakta, bu çalışmalar rehberlik ve psikolojik danışma servisi ve danışman öğretmenler işbirliği ile yürütülmektedir.

ULUSLAR ARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ PROJESİ :

Uluslar Arası Gençlik Ödülü Projesi öğrencilerin gönüllülük esasına dayalı olarak katıldıkları bir projedir. Öğrenciler bu proje kapsamında

 • Toplumsal Hizmet
 • Macera ve Keşif
 • Beceri Geliştirme
 • Fiziksel Gelişim

Kategorilerinde faaliyet gösterirler ve bu faaliyetler tamamlandığında Uluslar Arası Gençlik Ödülü Derneği, ilgili öğrencileri ödüllendirir. Okulumuzda bu proje kapsamında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi görev almaktadır.