PDR

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Rehber öğretmenlerden oluşan kadrosuyla öğrencileri okula alıştırma(oryantasyon), onları tanıma, izleme çalışmalarını ve psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme, mesleki rehberlik hizmetlerini Ana Okulu, İlkokul, Ortaokul ile Lise seviyesinde yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte ve çalışmalarında gelişmiş rehberlik modellerinden yaralanmaktadır.

-gizlilik

-gönüllülük

-süreklilik

-kişi haklarına saygı

-bireyin değerliliği

-bireyin özerkliği

-İlgili kişilerle işbirliği

Bu ilkeler doğrultusunda iki rehber öğretmen ve bir psikolog ile etkinliklerini sürdüren servisimiz; çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLANLAR:

5. Sınıf öğrencilerimize:

-  Problem tarama listesi

-  “ Kime göre ben neyim? “ uygulaması

-  Ergenlik Dönemi değişiklikleri

-  Verimli ders çalışma yöntemleri çalışması

6. Sınıf öğrencilerimize:

- Otobiyografi uygulaması

-  Verimli ders çalışma yöntemleri çalışması

-  Ergenlik Dönemi değişiklikleri

7. Sınıf öğrencilerimize:

-  Hayatımızdaki çatışma durumlarını fark etmeleri konulu çalışma

-  Kullandığı çatışma çözme yöntemlerini değerlendirme çalışması

-  Verimli ders çalışma yöntemleri çalışması

8. Sınıf öğrencilerimize:

- Sınav kaygısı olan öğrencileri belirlemek ve gereken yardımı sağlamak

- Cümle tamamlama uygulaması

- Problem tarama listesi

VELİLERE YÖNELİK OLANLAR:

- Tüm velilerimizle randevulu bir biçimde görüşmeler yapılmaktadır.

- 8. Sınıflara sınav sistemi hakkında bilgilendirme.

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSİ UYGULAMASI

Okulumuzda iki ayda bir yapılan toplantılarda öğrencilerin her türlü sorunları konuşulup tartışılmakta, okul yönetimiyle paylaşılmakta ve çözüm önerileri üretilmektedir.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Her yılın başında öğrencilerimiz ilgi ve istekleri doğrultusunda kulüplere yönlendirilmektedir ve kulüp çalışmaları organize edilmektedir.