Türk Eğitim Derneği

Tarihçe

  Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı "Türk Maarif Cemiyeti" olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, "Türk Eğitim Derneği" adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

 

  Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere, “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” Derneğimiz, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Okulumuzun Tarihçesi

Zonguldak …

Bir liman kenti… Genç Cumhuriyetin yeni yüzü… Karaelmas diyarı…Modern, çalışkan, emekçi kenti…

Bu eğitim ışığından nasibini alacak ve TED Meşalesinin ilki  Ankara’da yanarken ikincisi Zonguldak’ta  yanacaktır.

20 Ekim 1958 tarihi Zonguldak ve Zonguldaklılar için bir dönüm noktası. Mavi liman kenti, kara trenler ve yeşil Zonguldak, artık eğitim meşalesiyle aydınlanacaktı.

Ereğli Kömür İşletmesine ait olan  “Le Fevre” nin evi olarak bilinen köşk bir okul binasına dönüşürken geleceğin en büyük adımı da atılmaktadır. Türk Eğitim Derneği Zonguldak Şubesi başkanı Halit GÜNER, Zonguldak valisi Turgut EĞİLMEZ ’in ve Zonguldak halkının da hazır bulunduğu törende, açılış konuşmasının ardından kestiği kurdeleyle, yıllarca Zonguldak’a ve Türkiye’ye yetiştirilecek yeni nesillerin adımını atıyordu. Bu küçük adımlar, Eğitim meşalesini besleyen ve ışığını kuvvetlendiren büyük adımlardı.

Zonguldak’ın yeni yüzü TED Zonguldak Koleji, 20 Ekim 1958’de eğitim – öğretime başlar. 1984–1985 öğretim yılında ise İlköğretim kısmı açılır. Farklı dönemlerde ihtiyaca cevap verecek şekilde binalarımızda yeni eklemelere ve düzenlemelere gidilerek okulumuz,  modern ve işlevli hale getirilmiştir.

Eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırarak Türk Eğitim Derneğinin misyon ve vizyonuna sahip, belirlediği hedeflerden şaşmadan yola devam eden TED Zonguldak Koleji, Atatürkçü, aydın ve laik kimliğiyle 21. Yüzyılın öncü okullarından biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yetiştirdiği yeni bireylerle toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.